Nhà đất cho thuê tại quận 7

Nhà đất cho thuê tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 21,755 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 30.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 236 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/04/2021