Nhà đất cho thuê tại quận 7

Nhà đất cho thuê tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 12,036 bất động sản.
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 2.7 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 347 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 328 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 287 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/03/2017