Nhà đất cho thuê tại quận 7

Nhà đất cho thuê tại Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7 19,571 bất động sản.
Mức giá: 139 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 25.5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 104 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 5000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 24.75 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
16/07/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/07/2018