Nhà đất cho thuê tại Phường Phú Thuận, quận 7

Nhà đất cho thuê tại Phường Phú Thuận, Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Phường/Xã: Phú Thuận 318 bất động sản.
Mức giá: 468 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 15.7 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 14.3 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 23.5 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 14.7 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 15.7 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 15.7 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/06/2017