Nhà đất cho thuê tại Phường Bình Thuận, quận 7

Nhà đất cho thuê tại Phường Bình Thuận, Quận 7

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 7. Phường/Xã: Bình Thuận 1,459 bất động sản.
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 63.04 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85.05 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86.07 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73.04 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85.05 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86.8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 66.09 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70.3 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 69.01 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 82.8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 84.3 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65.1 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/10/2018