Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,862 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 66.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 22.52 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 56.3 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017