Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,381 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 398 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 935 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019