Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,779 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 89.06 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 18.71 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
22/09/2017
Mức giá: 15.58 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: 20.07 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
22/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/09/2017