Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,766 bất động sản.
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 89.06 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 16.38 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018