Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,506 bất động sản.
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/10/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/10/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2019