Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 676 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 2.50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
20/04/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 1.20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/04/2021