Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 2,020 bất động sản.
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 20.06 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 133.68 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 51.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/10/2016