Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 715 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 97.68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
24/10/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2020