Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 2,040 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12.6 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018