Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 759 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 12.6 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 8000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/08/2020