Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,660 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 100.17 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 21.83 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 19.65 Triệu/tháng
Diện tích: 86.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017