Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 5, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 5 137 bất động sản.
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 70.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017