Nhà đất cho thuê tại Phường 13, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: 13 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 89.06 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/11/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 65.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/10/2018