Nhà đất cho thuê tại Phường 13, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường 13, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: 13 42 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 89.06 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 119.7 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017