Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 2,059 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 207 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 525 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017