Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,930 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 102.29 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 21.83 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 19.65 Triệu/tháng
Diện tích: 86.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2018