Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,441 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 24.5 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 18.92 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 18.92 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 26.72 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 20.29 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 18.12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2017
24/06/2017