Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,560 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2018