Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 15 457 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 22.7 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 3.45 Tỷ/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 151 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 18.92 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 26.72 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 18.12 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 20.29 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 20.03 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/06/2017