Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 15 440 bất động sản.
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 19.33 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 22.74 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2017
23/03/2017