Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 15, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 15 733 bất động sản.
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017