Nhà đất cho thuê tại Phường 14, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: 14 20 bất động sản.
Mức giá: 5000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 5.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/11/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 41.25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/10/2018
Mức giá: 68.04 Triệu/tháng
Diện tích: 187.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/08/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/07/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/06/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/06/2018