Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 14, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 14 20 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 3.7 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 1.8 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40.96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40.96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/01/2018