Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 1, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 1 296 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 240 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2018