Nhà đất cho thuê tại Phường 1, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: 1 70 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 950 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 1.88 Tỷ/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 326 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2018