Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 9 20 bất động sản.
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 316 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 73.1 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/04/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/04/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/04/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/04/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/03/2018