Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 9, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 9 20 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 41.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 73.1 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/01/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2018