Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 12 20 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 157.78 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 40.09 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 87.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/12/2017