Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 12, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 12 20 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25.3 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 40.09 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 157.78 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/02/2018
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/01/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/01/2018