Nhà đất cho thuê tại Phường 7, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường 7, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: 7 170 bất động sản.
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 17.8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 74.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 64.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 17.8 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2017