Nhà đất cho thuê tại Phường 6, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: 6 15 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 98.7 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/07/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 98.7 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/07/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/05/2018