Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 6 20 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 98.7 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 98.7 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/02/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 24.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/02/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 19.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/01/2018