Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 6, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 6 18 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 98.7 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 98.7 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/12/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/10/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/09/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 79.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/06/2017