Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 10, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 10 79 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 136.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/12/2017