Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 8, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 8 20 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 44.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 54.76 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/02/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/02/2018