Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 16, quận 11

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 16, Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11. Phường/Xã: Phường 16 20 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 339.92 Triệu/tháng
Diện tích: 3800 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/06/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 340.2 Triệu/tháng
Diện tích: 3800 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/01/2017
Mức giá: 135.12 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 9 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
31/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/12/2016