Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,521 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 65.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 64.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 40.09 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 157.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 66.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 49.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 81.81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/11/2018