Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 1,445 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 18.71 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
29/06/2017
29/06/2017
Mức giá: 15.58 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 20.07 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 17.03 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/06/2017