Nhà đất cho thuê tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 2,045 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 600 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 68.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 16.38 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/12/2017