Nhà đất cho thuê tại quận thủ đức

Nhà đất cho thuê tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 1,412 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 372 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1.95 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 7.00 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 665 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 940 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2019