Nhà đất cho thuê tại quận thủ đức

Nhà đất cho thuê tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 937 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 424 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 424 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/09/2018