Nhà đất cho thuê tại quận thủ đức

Nhà đất cho thuê tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 1,104 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 6.2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
12/12/2017
Mức giá: 200 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 80 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 405 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 60 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1625 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
11/12/2017