Nhà đất cho thuê tại quận thủ đức

Nhà đất cho thuê tại Quận Thủ Đức

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Thủ Đức 691 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 90.18 Triệu/tháng
Diện tích: 693 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 15 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 18000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 704 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 494 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 624 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
20/07/2017