Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 40 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 61.22 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 58.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 6000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 3900 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 840 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 30 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 10000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
19/03/2019