Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 314 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 520 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 740 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 730 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 730 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 730 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 3500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 25000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/11/2018