Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 469 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 15504 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
24/05/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 2 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 1760 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 3000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 1.55 Tỷ/tháng
Diện tích: 672 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
22/05/2018