Nhà đất cho thuê tại Huyện Củ Chi

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Củ Chi 485 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 620 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1800 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
16/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1278 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 410 Triệu/tháng
Diện tích: 3800 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 750 Triệu/tháng
Diện tích: 628 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 1.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
15/10/2018
Mức giá: 1.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
14/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Củ Chi, Hồ Chí Minh
13/10/2018