Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 4,074 bất động sản.
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 112.7 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 91.8 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 272.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 55.71 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 378.85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 178.36 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 133.86 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 53.39 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 56.8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 102.24 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 90.88 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/01/2017