Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 5,222 bất động sản.
Mức giá: 267.24 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 740 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 280 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 7.89 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016
Mức giá: 21.16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
10/12/2016