Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 5,288 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 26000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 7.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 7.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 7.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 7.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 372.16 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 45.03 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 372.16 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2019