Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 2,942 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 14.7 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 51 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 110 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
04/06/2020