Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 7, Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Phường/Xã: Phường 7 50 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 460 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 170.78 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 243.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 114.4 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 129.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
21/02/2017