Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Phường/Xã: Phường 2 513 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 383.01 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 360.48 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 360.82 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 27.04 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017