Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Phường/Xã: Phường 2 1,920 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/05/2018