Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Phường Phường 2, Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình. Phường/Xã: Phường 2 403 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 4 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 157.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
22/06/2017