Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 3,473 bất động sản.
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 275 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 101.34 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 133.4 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017
Mức giá: 378.42 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/02/2017