Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 5,745 bất động sản.
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 182 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017
Mức giá: 299 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/10/2017