Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 7,318 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 2.4 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 1.9 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/12/2017