Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 3,876 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 109.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 66.8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 640 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 243.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 693 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 45.3 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 33.98 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 106 Triệu/tháng
Diện tích: 272.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 55.71 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 378.85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/04/2017