Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 3,385 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 268 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 77.75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 289 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 400 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 272.88 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 193 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
27/03/2017