Nhà đất cho thuê tại quận tân bình

Nhà đất cho thuê tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 3,844 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 120.4 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 97.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 166.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 67.05 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 146.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
29/04/2017