BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 50,521 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 22.52 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 9000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 8500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 10000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 1.30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14500.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 12000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
08/12/2016