BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 46,101 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 79 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 3.41 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 163 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/09/2020