BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 43,550 bất động sản.
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
26/01/2020