BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 61,004 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/11/2017