BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 48,557 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72.25 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/06/2020