Cho thuê nhà mặt phố theo Phường tại quận 1

Cho thuê nhà mặt tiền tại Phường Tân Định, Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Phường Tân Định, Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Phường/Xã: Tân Định 848 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 153.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 675 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 153.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 364 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 273 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 182 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2017