BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 34,688 bất động sản.
Mức giá: 62.02 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 250.14 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 166.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 203.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 3 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 392 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/11/2018