BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 16,837 bất động sản.
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 152 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1024 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 11 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 117.5 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
31/05/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
31/05/2020