BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 20,855 bất động sản.
Mức giá: 155.89 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 44.54 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 48.97 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 97.94 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 55.65 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 33.39 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 57.88 Triệu/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 189.3 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 48.3 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 33.39 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 57.88 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 66.81 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 28.95 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016