BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 38,734 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 99.75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 72.5 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 40.78 Triệu/tháng
Diện tích: 59.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 55.25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 113.6 Triệu/tháng
Diện tích: 79.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 68.16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 59.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2018