BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 19,917 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 78.75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 155 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 660 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
11/05/2021