BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 18,800 bất động sản.
Mức giá: 333.98 Triệu/tháng
Diện tích: 555 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 2.67 Tỷ/tháng
Diện tích: 828 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 267.18 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 489.83 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 512.1 Triệu/tháng
Diện tích: 321.9 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 144.72 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 133.59 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 77.93 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 311.71 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 400.77 Triệu/tháng
Diện tích: 357 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 178.12 Triệu/tháng
Diện tích: 675 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 33.4 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 122.46 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 512.1 Triệu/tháng
Diện tích: 321.9 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/10/2016