BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 20,855 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 231 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 241.5 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 229.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 38.72 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 75.71 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 194.67 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 97.34 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016