BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 20,546 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 1792 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 280 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 1232 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 1344 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/04/2021