BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 33,176 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 207 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 139 Triệu/tháng
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 241 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 81 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 254 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 460 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/08/2019