BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 30,702 bất động sản.
Mức giá: 390 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 273 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 116 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 185 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 560 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 184 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/11/2019