BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 38,636 bất động sản.
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 184 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 135.93 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 330 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 108.74 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 109.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 147.26 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 132.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 77 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 86.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 132 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018