BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 22,152 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 97 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
21/01/2021
Mức giá: 37.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 6.06 Tỷ/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 189 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 48.98 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/01/2021