BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 18,845 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 88.4 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 37.84 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 55.65 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 73.46 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 73.46 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016