BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 22,204 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 44.59 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 222.7 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 378 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 129 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 244.97 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 391 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 268.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/08/2020