BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 10,162 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 155 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 263 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
03/08/2021