BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 20,860 bất động sản.
Mức giá: 75.71 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 194.67 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 97.34 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 43.26 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 27.81 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 43.02 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 53.43 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 64.11 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 106.85 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 117.54 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016