BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 23,667 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 134.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
28/10/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2020