BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 26,809 bất động sản.
Mức giá: 52.3 Triệu/tháng
Diện tích: 43.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 80.6 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 135.6 Triệu/tháng
Diện tích: 122 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 66.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 179 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 174 Triệu/tháng
Diện tích: 131 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 32.31 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019