BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 22,731 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 6824 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/01/2021