BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 12,099 bất động sản.
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 460 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 414 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 190 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
24/06/2021