BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 27,229 bất động sản.
Mức giá: 75000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 378 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 392 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 402 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 129.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 340 Triệu/tháng
Diện tích: 1120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 266 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 484 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2019