BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 30,604 bất động sản.
Mức giá: 27.19 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 315 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 294 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 735 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 357 Triệu/tháng
Diện tích: 672 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/11/2017
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/11/2017