BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 28,825 bất động sản.
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 123.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 58.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 9.24 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019