Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,659 bất động sản.
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 207 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 3100 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2019