BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 3,676 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 169 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 588.9 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 137 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 116 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 148.2 Triệu/tháng
Diện tích: 148 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
03/12/2016