BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 3,146 bất động sản.
Mức giá: 180 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 17.47 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 296 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 44.46 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 6.8 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 320 Triệu/tháng
Diện tích: 8 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 294 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 62.36 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/10/2016