Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 673 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 244 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 235 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 87.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
23/06/2021