BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 3,858 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 74.4 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 74.4 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 44.5 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 6.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 25.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 54.59 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016