BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 3,858 bất động sản.
Mức giá: 66.81 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 391 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 62.44 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 26.73 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 44.61 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 49.39 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 6.5 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/12/2016