Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,722 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 44.54 Triệu/tháng
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 46.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 212.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018