BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 3,169 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 153.6 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 106.9 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 66.8 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 1600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 44.5 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 82.72 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/10/2016
21/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 450 Triệu/tháng
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/10/2016