Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 6

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 24 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
31/07/2020
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
31/07/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
31/07/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 445 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/07/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/06/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/06/2020
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/06/2020
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 2500 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/06/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/06/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/06/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/06/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/06/2020
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 2300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/06/2020