Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 67 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 4.2 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 533 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
10/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
09/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
08/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/09/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/09/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/09/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/09/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/09/2016