Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 78 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/11/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
25/11/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
21/11/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2016