Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 673 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 17 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/06/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/06/2021
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 83 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021
Mức giá: 99 Triệu/tháng
Diện tích: 410 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
16/06/2021