Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 1,750 bất động sản.
Mức giá: 227.1 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 54.6 Triệu/tháng
Diện tích: 222 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 117.48 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 204.39 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 37.3 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
13/12/2018
13/12/2018
Mức giá: 170.33 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 133 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 90.8 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
13/12/2018