Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt 2,205 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Hóc Môn, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 363 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 65.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 54.38 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 45.36 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2018