Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 59 bất động sản.
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 2.64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/10/2016