Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 30 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 115.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/01/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/01/2018