Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 11

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 34 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 107.1 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
08/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017