Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 50 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 23 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/11/2016