Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 11

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 53 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 3.8 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
09/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
07/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 38.69 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 6.8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
05/01/2017