Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 242 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 25.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 54.59 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 37.86 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 89.08 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2016
Mức giá: 89.08 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2016