Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 306 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 102.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 101.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 111.35 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 86.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2018