Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 267 bất động sản.
Mức giá: 21000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: 10000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/12/2018
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 56.25 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 86.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 79.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018