Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 3

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 223 bất động sản.
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 35.26 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 212.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 101.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 91.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/02/2019