Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 254 bất động sản.
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 89.18 Triệu/tháng
Diện tích: 312 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 68.04 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 79.28 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 136.08 Triệu/tháng
Diện tích: 372 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 625 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2018