Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 3

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 119 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 98.24 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/08/2019
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/08/2019