Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 184 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 18000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 182 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 82 Triệu/tháng
Diện tích: 228 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 157.5 Triệu/tháng
Diện tích: 154.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 33.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/12/2018