Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 189 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 33.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 57.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 391 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 22.8 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/10/2016