Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 79 bất động sản.
Mức giá: 315.21 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/09/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 38000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 40000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 21000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
16/09/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/09/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/09/2019
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/09/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
10/09/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
09/09/2019