Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 8

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 32 bất động sản.
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/01/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/01/2018