Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 8

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 20 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/06/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
02/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 217 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/05/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/01/2017