Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 8

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 20 bất động sản.
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/04/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/04/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
03/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/03/2018
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
09/03/2018
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 9.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/03/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/03/2018