Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 102 bất động sản.
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 76 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
13/08/2018