Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 103 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 40000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 95.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/10/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/10/2018