Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 112 bất động sản.
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 110.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/02/2019