Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại quận 5

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 28 bất động sản.
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/04/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/04/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/04/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/04/2021
Mức giá: 230 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/04/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/04/2021
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/04/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
02/04/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/03/2021
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/03/2021
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
05/03/2021