Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện nhà bè

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 20 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 27.5 Triệu/tháng
Diện tích: 242 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
07/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/08/2017
Mức giá: 12.6 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 4466 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
12/08/2017
Mức giá: 179 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/07/2017