Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện nhà bè

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 24 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 294 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 293 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/10/2016
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/09/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/09/2016