Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện nhà bè

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 31 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 19.15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
27/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
16/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/12/2016