Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện nhà bè

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 20 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/04/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/04/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/04/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
14/04/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
17/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
11/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
10/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 650 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/02/2021
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/02/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/02/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
28/01/2021
Mức giá: 470 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/01/2021
Mức giá: 470 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/01/2021