Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại huyện nhà bè

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 27 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 294 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/11/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/11/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/11/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
26/11/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/11/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/11/2016
Mức giá: 2.3 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
15/11/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
09/11/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
08/11/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
01/11/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
30/10/2016
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
29/10/2016